Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Специални училища

Специални училища

31.12.2008г.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/spetsialni-uchilishta-2008.doc" download="all" viewer="microsoft"]