Предложения на Съвета на децата от заседание, проведено в периода 29 септември - 02 октомври 2017 г. в гр. Стара Загора

Предложения на Съвета на децата от заседание, проведено в периода 29 септември - 02 октомври 2017 г. в гр. Стара Загора

02.10.2017г.
Файлове