Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Протокол от проведено заседание на Съвета на децата на 09.07.2020 г.

Протокол от проведено заседание на Съвета на децата на 09.07.2020 г.

10.07.2020г.

Протокол от проведено на 09.07.2020 г. от 11.00 ч. онлайн-заседание на Съвета на децата в платформата ZOOM.

⇒ Протокол