Какво следва ако се издаде забрана за излизане за стопани на кучета. До къде ще стигнат санкциите, когато има наложена подобна мярка, а кучетата искат своята разходка. Ако се окажа след време един от заразените, какво ще се случи с моите две кучета?

20.03.2020г.

Здравейте,

Към момента – 21 март 2020, е разрешено да се разхождате в парка, ако имате домашен любимец. Така че, поне във Вашия случай, нямате чак такъв повод за опасения.

Това че отглеждате кучета е чудесно, защото са доказани психологическите ефекти от взаимодействието между човека и домашния му любимец при стресови и кризисни ситуации. В много отношения те повтарят механизмите, по които се динамизират взаимоотношенията „родител – дете“ и „човек - общество“. Подобно взаимодействие е в състояние да хармонизира и „заземи“ себеусещането ни, когато преживяваме негативното влияние на някои външни фактори.

Разбирам естеството на Вашата загриженост. Нещо повече, в ситуации, в които много хора се опасяват първо за собствените си живот и здраве (и това е напълно нормално) Вие мислите за добруването на други две същества, при това четириноги. И подобни нагласи у хората са положителен маркер, защото доброто винаги тържествува. По един или друг начин.

Другото Ви опасение е дали пък няма да се стигне до ситуация, при която няма да има възможност да ги извеждате. На първо място, в такива извънредни обстоятелства, е особено важно да не преповтаряме модела от приказката за „Гаргалчо“, в която майката и бабата оплакват предполагаемата участ на още незаченатото дете.

Ако все пак, поради някаква причина, нямате възможност лично да разхождате кучетата си, то погледнете ширещия се в социалните мрежи хумор от типа  „търся да разхождам нечий домашен любимец, за да мога да отида до парка“. Със сигурност ако потърсите доброволци, които да разхождат четириногите ви приятели, ще имате твърде голям избор от варианти. Така дори ще умножите положителното в цялата ситуация, като в онази песен „Ако до всяко добро същество, застане поне още едно...“

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.