Back on top

Мике Шурман: България има една година, за да оцени участието на децата във всички сфери на живота

Мике Шурман: България има една година, за да оцени участието на децата във всички сфери на живота

Днес започва пилотен проект на ДАЗД и Съвета на Европа, с който да се провери дали децата и младите хора могат и участват активно в обществения живот. Консултантът към Съвета на Европа обясни в предаването "Преди всички" на БНР.

Стартира семинарът „Гарантиране правото на децата да участват във всички области на живота и измерване на напредъка в насърчаването на участието на децата“, организиран от ДАЗД с подкрепата на Съвета на Европа

Стартира семинарът „Гарантиране правото на децата да участват във всички области на живота и измерване на напредъка в насърчаването на участието на децата“, организиран от ДАЗД с подкрепата на Съвета на Европа

В духа на важността на детския глас, събитието бе открито с приветствието на председателя на Съвета на децата, Йоана Захариева.

Всички новини


За деца

Ако си разочарован, несигурен или в опасност обади се на 116 111 или 

Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия насочени към теб. Държавата се грижи за твоята безопастност, здраве и благоденствие, като осигурява необходимите закони за това.

Всяка постъпка, чрез която един човек може да навреди на друг човек е НАСИЛИЕ. Обикновено този, който наранява е по-силен, по-умен или по-възрастен и е използвал това си качество, за да нарани другия.

Как да избегнеш насилието