Back on top

Офелия Кънева отправи покана към г-н О‘Флаерти да участва лично в  научно-практическата конференция “Децата и медиите”

Офелия Кънева отправи покана към г-н О‘Флаерти да участва лично в научно-практическата конференция “Децата и медиите”

Днес, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева се срещна с Директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права Майкъл О`Флаeрти

Всички новини


За деца

Ако си разочарован, несигурен или в опасност обади се на 116 111 или 

Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия насочени към теб. Държавата се грижи за твоята безопастност, здраве и благоденствие, като осигурява необходимите закони за това.

Всяка постъпка, чрез която един човек може да навреди на друг човек е НАСИЛИЕ. Обикновено този, който наранява е по-силен, по-умен или по-възрастен и е използвал това си качество, за да нарани другия.

Как да избегнеш насилието