Back on top

За първи път ДАЗД инициира работна среща между Държавната агенция, Дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на град София, съдии и медиатори

За първи път ДАЗД инициира работна среща между Държавната агенция, Дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на град София, съдии и медиатори

Срещата е по инициатива на председателят на ДАЗД Офелия Кънев, а темата беше „Облекчаване работата на съда и социалните работници във връзка с „родителските конфликти“.

Резюме на анализ на резултатите от извършена планова проверка от Държавна агенция за закрила на детето в дирекции „Социално подпомагане” в работата им по случаите на родителски конфликти 2017 г.

Резюме на анализ на резултатите от извършена планова проверка от Държавна агенция за закрила на детето в дирекции „Социално подпомагане” в работата им по случаите на родителски конфликти 2017 г.

При плановата проверка са проверени общо 42 дирекции „Социално подпомагане”, обхващащи 66 общини от страната, от които в 27-те областни града и 7 ДСП в по-малки общински центрове.

Всички новини


За деца

Ако си разочарован, несигурен или в опасност обади се на 116 111 или 

Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия насочени към теб. Държавата се грижи за твоята безопастност, здраве и благоденствие, като осигурява необходимите закони за това.

Всяка постъпка, чрез която един човек може да навреди на друг човек е НАСИЛИЕ. Обикновено този, който наранява е по-силен, по-умен или по-възрастен и е използвал това си качество, за да нарани другия.

Как да избегнеш насилието