Back on top

Председателят на ДАЗД Офелия Кънева получи награда от Академията за лидери по време на конференция посветена на детското здраве

Председателят на ДАЗД Офелия Кънева получи награда от Академията за лидери по време на конференция посветена на детското здраве

Наградата бе връчена на Офелия Кънева за нейния активен принос за създаване на качествено нова среда за развитие на децата в България, както и за проявени лидерски качества, борба със статуквото, инерцията и апатията.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева бе изслушана по време на заседание на Комисията по образование към Народното събрание

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева бе изслушана по време на заседание на Комисията по образование към Народното събрание

Изслушването бе относно осъществяване на сътрудничество на ДАЗД с образователните институции за гарантиране правата на децата.

Всички новини


За деца

Ако си разочарован, несигурен или в опасност обади се на 116 111 или 

Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия насочени към теб. Държавата се грижи за твоята безопастност, здраве и благоденствие, като осигурява необходимите закони за това.

Всяка постъпка, чрез която един човек може да навреди на друг човек е НАСИЛИЕ. Обикновено този, който наранява е по-силен, по-умен или по-възрастен и е използвал това си качество, за да нарани другия.

Как да избегнеш насилието