Върни се горе

Държавната агенция за закрила на детето и фондация „Лумос” обединяват усилията си за насърчаване на детското участие

Държавната агенция за закрила на детето и фондация „Лумос” обединяват усилията си за насърчаване на детското участие

Меморандум за сътрудничество и насърчаване на детското участие подписаха председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева и изпълнителният директор на Фондация Лумос г-н Трендафил Меретев.

Всички новини


Председателство на България на Комитета на министрите на Съвета на Европа

Република България ще председателства Комитета на министрите на Съвета на Европа от 10 ноември 2015 г. до май 2016 г.

Българското председателство ще насърчава връзките на СЕ със страните партньори и съвместното сътрудничество с другите международните организации в името на мира и стабилността в Европа.

Bulgarian-Chairmanship-baner-970.png

За деца

Ако си разочарован, несигурен или в опастност обади се на 116 111 или 

Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия насочени към теб. Държавата се грижи за твоята безопастност, здраве и благоденствие, като осигурява необходимите закони за това.

Всяка постъпка, чрез която един човек може да навреди на друг човек е НАСИЛИЕ. Обикновено този, който наранява е по-силен, по-умен или по-възрастен и е използвал това си качество, за да нарани другия.

Как да избегнеш насилието