Back on top

Министерски съвет на Република България прие План за действие за периода 2017 – 2019 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г.

Министерски съвет на Република България прие План за действие за периода 2017 – 2019 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г.

Настоящият План за действие представлява механизъм за изпълнение и периодично отчитане на НППНЗД (2017 г. – 2020 г.).

ДАЗД получи благодарствено писмо от Симона Такова, председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд

Държавна агенция за закрила на детето получи благодарствено писмо от г - жа Симона Такова, председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд

Всички новини


За деца

Ако си разочарован, несигурен или в опасност обади се на 116 111 или 

Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия насочени към теб. Държавата се грижи за твоята безопастност, здраве и благоденствие, като осигурява необходимите закони за това.

Всяка постъпка, чрез която един човек може да навреди на друг човек е НАСИЛИЕ. Обикновено този, който наранява е по-силен, по-умен или по-възрастен и е използвал това си качество, за да нарани другия.

Как да избегнеш насилието