Back on top

Комисия от 8 души, в която участваха и деца от Съвета на децата към ДАЗД избраха победителите в детския конкурс "Аз решавам"

Подборът и класирането на творбите се осъществи според регламента за награждаване, а именно „За рисунка“, „За фотография“, „За видео клип“ и „За литературна творба“.

Интервю на Ния Атанасова с председателя на Държавната агенция за закрила на детето  г-жа Офелия Кънева

Интервю на Ния Атанасова с председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева

Интервюто е проведено във връзка с реализирането на дейности по проект „Най-голямото обещание към децата“, разработен  от Ния Атанасова, IV клас при ОУ „Отец Паисий“ - град Силистра.

Всички новини


За деца

Ако си разочарован, несигурен или в опасност обади се на 116 111 или 

Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия насочени към теб. Държавата се грижи за твоята безопастност, здраве и благоденствие, като осигурява необходимите закони за това.

Всяка постъпка, чрез която един човек може да навреди на друг човек е НАСИЛИЕ. Обикновено този, който наранява е по-силен, по-умен или по-възрастен и е използвал това си качество, за да нарани другия.

Как да избегнеш насилието