Back on top

Административно обслужване

Наредба за административното обслужване
С наредбата се уреждат общите правила за организация на административното обслужване в администрацията
DOC файл, 113,5 KB, качен на 03.12.2015

doc document

Вътрешни правила за административно обслужване
Целта на вътрешните правила е да установят яснота и координираност в дейността на ЗАО и другите административни звена в ДАЗД при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от и в тях действия и изграждане на добри взаимоотношения с клиентите.
DOC файл, 153,5 KB, качен на 03.12.2015

doc document