Върни се горе

Кампания на Националния център за безопасен интернет

#Облечисебе или какво бих направил за няколко лайка повече

Кампанията е разработена заедно с младежи от 6 училища в София. Тя атакува стереотипа, че само разсъбличането онлайн носи лайкове и популярност. Не всички млади хора одобряват, но мнозина от тях го правят просто за да са като другите. 

 

 

Кампания на Съвета на Европа

Ръцете ти трябва да се грижат, не да наказват. Вдигни ръка срещу телесното наказание
Насилието е сериозно нарушение на правата на човека и е нередно да се удря възрастен човек, както и уязвимо дете. Децата имат същото право на уважение към тяхното човешко достойнство, физическа цялост и равна закрила пред закона