Back on top

Кампания на Националния център за безопасен интернет

#Облечисебе или какво бих направил за няколко лайка повече

Кампанията е разработена заедно с младежи от 6 училища в София. Тя атакува стереотипа, че само разсъбличането онлайн носи лайкове и популярност.


Кампания на Съвета на Европа

Ръцете ти трябва да се грижат, не да наказват. Вдигни ръка срещу телесното наказание
Насилието е сериозно нарушение на правата на човека и е нередно да се удря възрастен човек, както и уязвимо дете. Децата имат същото право на уважение към тяхното човешко достойнство, физическа цялост и равна закрила пред закона