Back on top

Гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2
Тел.: 02/933 90 10
Факс: 02/980 24 15
Email:  sacp@sacp.government.bg  

Звено за административно обслужване - приемна
Тел. 02/933 90 11 от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден.

Връзки с обществеността

Мариана Дикова
Тел. 02/933 90 66
Email: mariana.dikova@sacp.government.bg

Антикорупция и сигнали

Сигнали за корупция или лошо администриране могат да се изпращат чрез онлайн формата към председателя на ДАЗД.
Той ще бъде разгледан от Председателя и Главния секретар.

Изпрати сигнал

Линии за помощ и подкрепа на деца и юноши

Национална телефонна линия за деца: 116 111

Денонощна гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие: 02/981 76 86

Полезни връзки

Карта и пълен списък с координатите на Специализирани институции, Социални услуги в общността за деца и семейства, Помощни училища, Специални училища, Възпитателни училища - интернати и Социално педагогически - интернати.