Back on top

Институт по социални дейности и практики ИСДП предоставя супервизия за професионалисти, работещи с деца и семейства, и предоставя обучение на супервизори.

Сдружение „Институт по социални дейности и практики” (ИСДП) е независима неправителствена организация” създадена през 2001 година, която работи на национално ниво в подкрепа на установяването и развитието на социални практики за уязвими групи хора в България. От 2001 година досега Институтът е реализирал множество проекти, три от които са получили устойчивост като държавно делегирана дейност. През това време са проведени редица национални изследвания в областта на социалната сфера. ИСДП е един от основните доставчици на обучения и методическа подкрепа за професионалистите в тази област. Организацията притежава лиценз от НАПОО като Център за професионално обучение.

ИСДП предоставя индивидуална и групова супервизия, супервизия на екип, професионално консултиране, консултиране по случай в следните направления:

 • социална работа с деца в риск
 • социална работа с деца, жертви на насилие
 • социална работа с деца и младежи с поведенчески проблеми
 • социална работа с родители
 • приемна грижа
 • супервизия на приемни родители
 • супервизия на самотни майки
 • управленска (организационна) супервизия
 • супервизия на супервизори

Екипът от супервизори на ИСДП се състои от експерти – социални работници и педагози, психолози, мениджъри:

 1. Доц. Нели Петрова – Димитрова, социален педагог, преподавател по социална работа
 2. Д-р Надя Стойкова, социален педагог
 3. Диана Русева, психолог
 4. Румена Търева, социален работник
 5. Венета Господинова, социален работник, директор на Комплекс за социални услуги
 6. Деяна Жечева, психолог
 7. Мартина Петкова – Иванова, психолог
 8. Яна Станева, социален педагог, Директор на Комплекс за социални услуги
 9. Красимира Тодорова, психолог
 10. Татяна Кючукова, психолог
 11. Гергана Георгиева, социален работник
 12. Мадлен Таниелян, социален педагог
Контакти
София 1000, Ул. Княз Борис I 78, ет. 2
Тел/ факс: 02/852 47 13
E-mail:  sapi@abv.bg sapi@sapibg.org
www.sapibg.org