Процедури

Вътрешни правила по лицензиране на доставчици на социални услуги за деца за 2017 година

0 comments

Анализ за дейността на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца през 2015 г.

0 comments

Постановление за приемане на тарифа за таксите за лицензиране

0 comments

Тарифа за таксите за разглеждане на документи за издаване на лиценз и за подновяването му

0 comments

Декларация за ликвидация и несъстоятелност

0 comments

Декларация за отчет на дейността

0 comments

Описание на социалната услуга за деца

0 comments

Заявление за прекратяване на лиценз

0 comments

Заявление за подновяване на лиценз

0 comments

Заявление за издаване на лиценз

0 comments

Анализ за дейността на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца през 2014 г.

0 comments

Анализ за дейността на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца през 2013 г.

0 comments

Анализ за дейността на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца през 2012 г.

0 comments

Анализ за дейността през 2011 год. на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца

0 comments