Back on top

Тарифа за таксите за разглеждане на документи за издаване на лиценз и за подновяването му

Формуляри на документи

Заявление за издаване на лиценз
DOC файл, 22,5 KB, качен на 17.06.2016

doc document

Заявление за подновяване на лиценз
DOC файл, 33,0 KB, качен на 17.06.2016

doc document

Заявление за прекратяване на лиценз
DOC файл, 33,0 KB, качен на 17.06.2016

doc document

Описание на социалната услуга за деца
DOC файл, 33,0 KB, качен на 17.06.2016

doc document

Декларация за отчет на дейността
DOC файл, 29,0 KB, качен на 17.06.2016

doc document

Консултации

Консултации за организации, кандидастващи за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години, се провеждат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

Важно за кандидатите за издаване на лиценз за социални услуги за деца

Уважаеми кандидати,

При подаване на документи за издаване на лиценз за социална услуга за деца, която не е изброена в разпоредбата на чл. 36 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, или има иновативен характер, е необходимо към заявлението да приложите допълнителна информация за потребността на общността и съответната община от разкриването на подобен вид социална услуга, съгласно чл. 36 ал. 5 от ППЗСП.

Важно за кандидатите за издаване на лиценз за социални услуги за деца

Уважаеми кандидати,

С постановление на Министерски съвет № 288/04.11.2016 г. бяха направени промени в Закона за закрила на детето и Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, касаещи лицензирането на доставчици на социални услуги за деца.

Моля да се запознаете с тях при подготовката на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца.