Back on top

Организации с издаден, отказан или отнет лиценз

Регистър на отказани лицензи
XLS файл, 206,0 KB, качен на 18.07.2017

xls document

Регистър на отнети лицензи 6 юли 2017
XLS файл, 122,5 KB, качен на 18.07.2017

xls document

Регистър на издадените лицензи
XLS файл, 5,3 MB, качен на 31.08.2017

xls document

Регистър на изтеклите лицензи
XLS файл, 39,0 KB, качен на 31.08.2017

xls document

Регистър на отказаните лицензи
XLS файл, 191,0 KB, качен на 09.12.2016

xls document

Регистър на отнетите лицензи
XLS файл, 121,5 KB, качен на 11.04.2017

xls document