Back on top

Организации с издаден, отказан или отнет лиценз

Регистър на издадените лицензи
XLS файл, 5,0 MB, качен на 17.05.2017

xls document

Регистър на отказаните лицензи
XLS файл, 191,0 KB, качен на 09.12.2016

xls document

Регистър на отнетите лицензи
XLS файл, 121,5 KB, качен на 11.04.2017

xls document

Регистър на изтеклите лицензи
XLS файл, 49,0 KB, качен на 17.05.2017

xls document