Back on top

Постерите на Националната телефонна линия за деца 116 111 бяха връчени на колегите от Регионално управление на образованието, които от своя страна да разпространят до всички училища в страната. Идеята е да бъдат поставени на видно място и за децата, и за учителите, и за родителите в учебните заведения.

Държавната агенция за закрила на детето възложи на едни от най-добрите специалисти, работещи в дизайна на плакати, фирма „Плакат комбинат”, които да разработят нови рекламни материали на Националната телефонна линия за деца 116 111. Дизайнерите изработиха 3 различни визии, с 3 различни, но еднопосочни послания в 3 различни цвята – жълт, червен и зелен.

Целта на плакатите е всяко дете, всеки преподавател, всеки родител, да знаят за съществуването на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Телефон 116 111 е абсолютно безплатен за всички мобилни оператори. Това е единен номер в цяла Европа за консултиране по всякакви проблеми на деца, учители, родители, лекари. Работи 24 часа в денонощието, а екипът на линията се състои от 14 консултанти и двама координатори. Споделеното на НТЛД 116 111 остава поверително, като единствено при дете в риск или опасност специалистите използват информацията, за да се осигури адекватна и навременна помощ.

Националната телефонна линия за деца 116 111 предлага информиране, консултиране и помощ за всеки човек.

Можеш да споделиш:

... за проблеми в семейството ти

... за проблеми в училище

... ако някой те заплашва

... ако някой упражнява насилие над теб

... ако се чувстваш заплашен или несигурен

... ако си объркан и не знаеш как да подредиш нещата

... ако нещо неочаквано и сериозно се е случило

... ако си в беда

... ако твой приятел е в беда

…. ако просто искаш да поговориш с някого

… ако искаш да се похвалиш.

Предстоят да бъдат направени и други рекламни материали като билбордове, тениски, подложки, постери за градския транспорт, уеб банери и др. Част от рекламните материали са по идея на Съвета на децата към ДАЗД.

 

Сподели в: