Back on top

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов съобщи, че в Благоевградска област се предвижда да бъдат изградени 6 центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ – 3 в Благоевград и по един в Гоце Делчев, Петрич и Сандански. На територията на областта ще отворят врати и 2 защитени жилища – в Благоевград и Сандански. Това стана ясно по време на посещението му в Дома за деца с умствена изостаналост в село Петрово, община Сандански.

Министърът беше в с. Петрово по случай 1 юни – Международния ден на детето, където се запозна с хода на процеса на деинституционализация на децата с увреждания.

Виолета Янева – директор на дома, персоналът и децата посрещнаха министър Младенов, заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Надя Шабани, зам.-областният управител на Благоевград и журналисти.

Министърът на труда и социалната политика поздрави работещите в дома, като подчерта, че те са хората, на които ще се разчита да въведат новите модели на грижа. Той заяви, че правителството е обявило своята ясна политическа воля да извърши цялостна реформа в системата на грижата за деца в България, включително и за изоставените близо 7000 деца, от които 1800 са с увреждания, чрез приетата през февруари 2010 г. Националната стратегия „Визия за деинституционализацията в Р България” и План за действие за изпълнение на стратегията.

Заместник-министър Валентина Симеонова сподели, че е била в дома в с. Петрово преди няколко години. Днес обаче тя се радва, защото е видяла положителните промени, които са направени в него.

Председателят на ДАЗД Надя Шабани запозна гостите с извършените до момента дейности по проект „Детство за всички”. През септември и октомври 2010 г е изготвен преглед и анализ на оценките на потребностите на всички 1797 деца с увреждания над 3-годишна възраст. В процеса на оценката са откроени рискови 288 деца и младежи, за които е преценено, че са необходими спешни мерки заради тежките и множествени увреждания и затрудненията при приемане на храна и течности.

Г-жа Шабани съобщи, че вече е изработена Карта на услугите. Тя включва изграждането на 149 центрове за настаняване от семеен тип и 36 защитени жилища на територията на цялата страна.

Британската фондация ЛУМОС подкрепя работата с децата, които ще бъдат настанени в тези нови услуги. Заедно с експерти от фондацията през февруари 2011 г. започнаха обученията на персонала в домовете за деца и младежи с увреждания по отношение на храненето и метода на интензивното общуване.
Целта на тези обучения е да се създадат условия за постоянна отговорност за храненето на рисковите деца и младежи, за които е установено, че се нуждаят от спешни мерки, тъй като са с тежки и множествени увреждания и имат затруднения при приема на храна и течности.

Бисер Спиров от Фондация ЛУМОС разказа, че първото обучение за хранене се е провело в дома в с. Петрово от 7 до 11 февруари т.г. В продължение на една седмица екипът, с подкрепата на ръководството и персонала на дома, е провел 7 сесии по интензивно общуване с общо 22 деца, като с 12 от тях са проведени по две сесии. Изготвени са препоръки за хранене на 14 от децата. При 3 от тях вече се наблюдава напредък в храненето и в развитието.

Директорът на ДДУИ в с. Петрово Виолета Янева заяви своята убеденост, че „деинституционализацията е процес, който трябва да се случи”.

Министър Тотю Младенов, зам.-министър Валя Симеонова и председателят на ДАЗД Надя Шабани разгледаха дома, залите за рехабилитация и ателиетата за приложни изкуства в него. След това поздравиха децата и им подариха книжки за рисуване, топки и играчки. Министър Младенов направи и лично дарение в размер на 1000 лв.

Информация

В Дома за деца с умствена изостаналост в с. Петрово, община Сандански, са настанени 87 деца. За тях се грижи персонал от 62 души. По програма „Внучето на баба” в дома работят 11 баби, които оказват индивидуална подкрепа на деца с множествени увреждания или с несъответстващо на календарната възраст физическо развитие.

Сподели в: