Back on top

През септември на Националната телефонна линия за деца /НТЛД/ са постъпили 8003 обаждания. Осъществените консултации са 1571, от които 88 % са с деца, 5 % - с родители, а 7 % - с други пълнолетни граждани.

Със започването на новата учебна година се отчита на повишаване на консултациите на телефон 116 111, свързани с физически и психически тормоз в училище. В повечето от тези случаи обаче обаждащите се не са склонни да предоставят лични данни и имат притеснения относно уведомяването на органите по закрила на детето. Младите хора изказват опасения, че това ще доведе до влошаване на ситуацията и намесата на възрастните ще ги превърне в още по-голяма степен в мишена на насилие и лошо отношение в училище.

Консултациите с настанени в домовете за деца, лишени от родителски грижи, също се увеличават през септември. Най-честите въпроси, с които са се обаждали децата, са за трудност в адаптацията към новото място при преместване в друг дом, загубата на познати и приятели, напускането или смяната на възпитатели. Завръщането в институцията през септември след прекарана ваканция при близки и роднини също е проблем, който споделят децата от институциите с консултантите на НТЛД.

Любовните връзки, разделите, изневярата и „търсенето на себе си” са водещи теми, за които се обаждат на телефон 116 111 младите хора. Те представляват почти половината от всички повиквания за септември. Такива въпроси вълнуват най-вече тийнейджърите, които се обаждат по няколко пъти. Според консултантите подобна проблематика е типична за този възрастов период, в който младият човек търси своята идентичност, мястото си в света на възрастните и като цяло – в социалното пространство.

Други въпроси, по които децата търсят помощ на Националната линия за деца, са взаимоотношенията с връстници, семейни и психосоциални проблеми.

Подадените сигнали през септември към отделите „Закрила на детето” /ОЗД/ в страната са 20. Един от тях е за малолетно момиче, встъпило в брак с пълнолетно лице. Останалите са главно за риск от насилие и неглижиране в рамките на семейството. Усложнената проблематика и преплитането на рискови фактори са причина консултантите на телефон 116 111 да се обърнат към ОЗД.

Сподели в: