Back on top

Председателят на ДАЗД Ева Жечева гостува днес на децата и преподавателите в столичното СОУ „Луи Брайл” за деца с увредено зрение. Тя се запозна и разговаря с най-малките ученици за мечтите и стремежите им, посети и класните стаи.

Грижата за децата с увреждания е един от най-важните приоритети на ДАЗД. Тук съм, за да обсъдим какви са потребностите им, каква е визията ви, как се справяте с предизвикателствата и какви трудности срещате в отговорната ви работа за развитието и интеграцията им, заяви на среща с ръководството на училището г-жа Жечева.

В разговор с директора Елка Белокапова и преподаватели бяха обсъдени възможностите  за сътрудничество и подкрепа от страна на ДАЗД за гарантиране на интересите на децата и осигуряване на социалните им потребности. Липсата на единна информационна система, която да обхваща децата с увреждания и да проследява развитието им от момента на раждане, постави като един от основните проблеми за ранна интеграция г-жа Белокапова. Важно е още от раждането на дете с увреждане, поддържащи екипи да подпомагат семейството му и да го насочват как да се справи. В момента два проекта пробират този тип подкрепа за семействата, но е необходима Национална политика за въвеждане на тази практика и ДАЗД ще лобира за създаването на такава, каза г-жа Жечева.

Представители на училището ще бъдат привлечени в работата на създадената в ДАЗД работна група за децата с увреждания.

Училището е създадено през 1963 г. В него учат 160 деца на възраст от 5 до 19 години. Освен програмата на масовите училища, децата изучават и специални предмети, свързани с бита – ориентиране и мобилност, изобразително изкуство, зрително стимулиране, подпомагане.

Първокласник уверено съобщи на г-жа Жечева, че ще стане учен, когато порасне.

Председателят на ДАЗД покани двама от възпитаниците на училището да участват в работата на Националния детски съвет.

Сподели в: