Back on top

Статистика за 2012 година

Болнични училища - 2012 г.
PDF файл, 250,5 KB, качен на 31.12.2012

pdf document

Статистика за 2011 година

Статистика за 2010 година

Статистика за 2009 година

Болнични училища
PDF файл, 216,5 KB, качен на 15.12.2009

pdf document

Насилие над деца
PDF файл, 376,0 KB, качен на 31.12.2010

pdf document

Оздравителни училища
PDF файл, 259,5 KB, качен на 31.12.2009

pdf document

Сигнали и жалби
PDF файл, 453,5 KB, качен на 31.12.2009

pdf document

Специализирани институции за деца
DOC файл, 132,5 KB, качен на 31.12.2009

doc document

Специални училища
DOC файл, 70,0 KB, качен на 15.12.2015

doc document

Училища за деца с увреден слух
PDF файл, 284,1 KB, качен на 31.12.2009

pdf document

Училища за деца с увредено зрение
PDF файл, 274,2 KB, качен на 31.12.2009

pdf document

Статистика за 2007 година

Деца, жертва на насилие
PDF файл, 440,0 KB, качен на 31.12.2007

pdf document

Безнадзорни деца
PDF файл, 298,2 KB, качен на 31.12.2007

pdf document

Осиновяване
DOC файл, 595,5 KB, качен на 31.12.2007

doc document

Специални училища
PDF файл, 214,5 KB, качен на 31.12.2007

pdf document

Приемна грижа
DOC файл, 98,0 KB, качен на 31.12.2007

doc document

Деца с изявени дарби
DOC файл, 429,0 KB, качен на 15.12.2015

doc document

Статистика за 2006 година

Деца, жертва на насилие
PDF файл, 231,7 KB, качен на 31.12.2006

pdf document

Безнадзорни деца
PDF файл, 246,4 KB, качен на 31.12.2006

pdf document

Осиновяване
PDF файл, 197,0 KB, качен на 31.12.2006

pdf document

Специални училища
PDF файл, 155,3 KB, качен на 31.12.2006

pdf document

Приемна грижа
PDF файл, 166,4 KB, качен на 31.12.2006

pdf document

Деца с изявени дарби
PDF файл, 234,0 KB, качен на 31.12.2006

pdf document