Back on top

Подаване на сигнал

Онлайн форма за подаване на сигнал за корупция или лошо администриране към председателя на ДАЗД.

Вътрешни правила и система за мониторинг

Правила за прозрачно управление и противодействие на корупцията.

Конфликт на интереси

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и декларации по чл. 12 от ЗПУКИ.