Споразумения

Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, нравствено и/или социално развитие

0 comments

Споразумение за действия при деца в риск

Споразумение за действия при деца в риск Мултидисциплинарен механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие. Приложение 2 А Координационен механизъм: задължения на органите за закрила на централно и местно ниво и останалите ангажирани субекти Приложение 1 Процедура при кризисна интервенция Приложение 2 Б ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА КООРДИНАЦИОНЕН…

Read more »

0 comments