Back on top

Оперативен план на ДАЗД за 2016 г.
PDF файл, 720,4 KB, качен на 15.04.2016

pdf document

Стратегически план на Държавната агенция за закрила на детето за периода 2014 - 2016 г.
Част от приоритетите на плана:
1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата
2. Осигуряване на равен достъп до качествено образование и предучилищна подготовка на всички деца
3. Подобряване на здравето на децата
PDF файл, 426,9 KB, качен на 30.11.2015

pdf document