Back on top

Стратегически и оперативни планове за 2014 г.

Оперативни цели 2014 г.
PDF файл, 377,8 KB, качен на 15.12.2013

pdf document

Стратегически и оперативни планове за 2013 г.

Оперативни цели 2013 г.
PDF файл, 351,5 KB, качен на 15.12.2008

pdf document

Стратегически и оперативни планове за 2012 г.

Стратегически и оперативни планове за 2011 г.

Оперативни цели 2011 г.
PDF файл, 379,4 KB, качен на 15.12.2011

pdf document

Стратегически план за периода 2011-2013 г.
PDF файл, 543,4 KB, качен на 15.12.2010

pdf document

Стратегически и оперативни планове за 2010 г.

Оперативни цели 2010 г.
PDF файл, 311,8 KB, качен на 15.12.2010

pdf document

Стратегически и оперативни планове за 2009 г.

Оперативни цели 2009 г.
PDF файл, 830,9 KB, качен на 15.12.2009

pdf document

Стратегически и оперативни планове за 2008 г.

Оперативни цели 2008 г.
PDF файл, 464,3 KB, качен на 15.12.2008

pdf document

Стратегически план за периода 2008-2010 г.
PDF файл, 513,3 KB, качен на 15.12.2007

pdf document

Стратегически и оперативни планове за 2007 г.

Стратегически план за 2007г.
PDF файл, 508,9 KB, качен на 15.12.2006

pdf document

Стратегически и оперативни планове за 2006 г.

Стратегически план за 2006г.
PDF файл, 489,8 KB, качен на 15.12.2005

pdf document

Стратегически и оперативни планове за 2005 г.

Стратегически план за 2005г.
PDF файл, 484,7 KB, качен на 15.12.2004

pdf document