Back on top

Национална стратегия за детето 2008 - 2018г.
Националната стратегия за детето е политически документ, който определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в България.
PDF файл, 405,0 KB, качен на 26.11.2015

pdf document