Върни се горе

Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 2012 - 2015 г.
Хоризонталната програма на Съвета на Европа „Да изградим Европа за и с децата” започна през 2006 г. в отговор на мандат, предоставен в резултат на Третата среща на върха на държавните и правителствени ръководители от Съвета на Европа (Варшава, 2005 г.).
PDF файл, 540,3 KB, качен на 26.11.2015

pdf document

Национална стратегия за детето 2008 - 2018г.
Националната стратегия за детето е политически документ, който определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в България.
PDF файл, 405,0 KB, качен на 26.11.2015

pdf document