Кариери

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Зак…

Документи се подават до 12.00 часа на 11.12.2017 г. Списък на допуснатите кандидати
01.12.2017г.

ОБЩ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Документи се се подават до 16.00 часа на 04.12.2017 г. Допуснати кандидати
24.11.2017г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Зак…

Документи се подават до 16.00 часа на 23.11.2017г. Списък на допуснатите кандидати
13.11.2017г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Зак…

Документи се подават до 23.11.2017г.  (16 часа) Списък на допуснатите кандидати
13.11.2017г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Списък на допуснатите кандидати
03.11.2017г.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН…

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА 1 БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „…
22.06.2017г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" В…

Допуснатите кандидати да се явят на писмен изпит – решаване на тест  на 19.05.2017  г. (петък) от 11.00 часа в сградата…
27.04.2017г.

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ…

Краен срок за подаване на документи 20.04.2017 г. 16.00 часа
10.04.2017г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИ…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ СПИСЪК НА…
10.03.2017г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от За…

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ за 1 ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ - ЗАПАДЕН” (ГР…
24.11.2016г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел "Международна закрила, сътру…

за 1 бройка за длъжността „МЛАДШИ  експерт” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ НА ДИРЕКЦИЯ…
23.08.2016г.

Конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Политики, стратег…

Конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Политики, стратегическо планиране и програми" на Дирекция "…
09.08.2016г.