Кариери

ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контр…

ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен “ с център гр. София,…
09.03.2023г.

Kонкурс за длъжността “Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - северен…

Kонкурс за  длъжността “Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “- с център гр. Русе, Главна дирекция…
09.03.2023г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и…
08.11.2022г.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен юрисконсулт“ в…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен юрисконсулт“ в ДАЗД. Списък
14.10.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността – „главен експерт“ в Г…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността – „главен  експерт“ в Главна дирекция „Контрол по правата на…
30.09.2022г.

ДАЗД обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
27.09.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Главен…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол…
08.09.2022г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен юрисконсул…

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен юрисконсулт“ в ДАЗД Списък
01.09.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „старши експерт“ отдел…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „старши експерт“ отдел „Мониторинг и контрол – западен“, с…
26.08.2022г.

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - западен…

Конкурс за  длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  западен “ в ДАЗД Конкурс
19.08.2022г.

Конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в ДАЗД

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
15.08.2022г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“…

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“ в Главна дирекция „Контрол по правата…
10.08.2022г.