Кариери

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – „Главен счетов…

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  –  „Главен счетоводител“ в  дирекция „Административно-…
21.03.2022г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати ЗА ДЛЪЖНОСТТА – „ГЛАВЕН СЧЕТО…

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността –  „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ в административно звено –…
14.03.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - Старши експерт, в отд…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - Старши експерт, в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “-…
21.02.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса на комисия, назначена със заповед №РД-05-2/10.01.2022г., за…
04.02.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - "Младши експерт…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - "Младши експерт" в отдел „Мониторинг и контрол -  северен…
31.01.2022г.

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати НА КОМИСИЯ, назначена със запо…

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати на комисия, назначена със заповед №РД-05-2/10.01.2022г., за…
28.01.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Младши…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Младши експерт“ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“  –  в отдел „…
19.01.2022г.

Допуснатите и недопуснати кандидати от конкурс за „младши експерт“ в отдел „Мони…

Допуснатите и недопуснати кандидати от конкурс за „младши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “ Списък с…
12.01.2022г.

Обява за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - северен “-…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
10.01.2022г.

Обява за длъжността “Младши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - северен “…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
23.12.2021г.

Обява за длъжността „Младши експерт“ отдел „Мониторинг и контрол - северен “…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
12.11.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно-…

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно-правно и финансово…
15.07.2021г.