Кариери

Конкурс за „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
01.06.2020г.

Конкурс за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
27.02.2020г.

Конкурс за длъжността „Инспектор“

Държавна агенция за закрила на детето  обявява конкурс за длъжността „Инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол -  …
25.02.2020г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” в дирек…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” в дирекция „Административно-правно и финансово…
24.02.2020г.

Конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР“ дирекция „Административно-правно и финансово-…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
05.02.2020г.