УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В XII ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

02.04.2019г.

Европейският форум за правата на детето е конференция, която се организира ежегодно от Европейската Комисия. Тя събира заедно представители от страните на ЕС, както и от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Западните Балкани; международни организации, неправителствени организации, детски омбудсмани, практици, учени, европейски институции и агенции за промоция на добри практики за правата на децата.

284-ма експерти е общият брой на делегатите. България участва с 4-ма делегати на срещата, 2-ма от които представляват Държавната агенция за закрила на детето: председателят – д-р Елеонора Лилова и началникът на отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“ – г-жа Милена Дянкова. Другите представители за страната са г-жа Мария Брестничка от Национална мрежа за децата и г-жа Антоанета Ненкова-Лалова от Български хелзингски комитет.

Тазгодишният форум е озаглавен: „Къде сме и къде искаме да отидем“. Той ще даде възможност на участниците да използват постигнатото от ЕС по отношение правата на децата, както и да бъде отправен поглед напред, като се идентифицират приоритетните области за бъдещата работа по укрепване на закрилата правата на децата в общността.

Главната цел на срещата е съвместното отразяване на настоящата ситуация за популяризирането и закрилата правата на децата в ЕС, както и обмена на информация, що се отнася до бъдещата дейност на организациите на европейско ниво.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.