SACP Logo BGR Logo

Държавна агенция за закрила на детето

Орган на Министерски съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето

Увеличават се обажданията за училищен тормоз на телефон 116 111 през септември

16 Октомври 2012 г.

8003 обаждания през септември на тел. 116 111

През септември на Националната телефонна линия за деца /НТЛД/ са постъпили 8003 обаждания. Осъществените консултации са 1571, от които 88 % са с деца, 5 % - с родители, а 7 % - с други пълнолетни граждани.

Със започването на новата учебна година се отчита на повишаване на консултациите на телефон 116 111, свързани с физически и психически тормоз в училище. В повечето от тези случаи обаче обаждащите се не са склонни да предоставят лични данни и имат притеснения относно уведомяването на органите по закрила на детето. Младите хора изказват опасения, че това ще доведе до влошаване на ситуацията и намесата на възрастните ще ги превърне в още по-голяма степен в мишена на насилие и лошо отношение в училище.

Консултациите с настанени в домовете за деца, лишени от родителски грижи, също се увеличават през септември. Най-честите въпроси, с които са се обаждали децата, са за трудност в адаптацията към новото място при преместване в друг дом, загубата на познати и приятели, напускането или смяната на възпитатели. Завръщането в институцията през септември след прекарана ваканция при близки и роднини също е проблем, който споделят децата от институциите с консултантите на НТЛД.

Любовните връзки, разделите, изневярата и „търсенето на себе си” са водещи теми, за които се обаждат на телефон 116 111 младите хора. Те представляват почти половината от всички повиквания за септември. Такива въпроси вълнуват най-вече тийнейджърите, които се обаждат по няколко пъти. Според консултантите подобна проблематика е типична за този възрастов период, в който младият човек търси своята идентичност, мястото си в света на възрастните и като цяло – в социалното пространство.

Други въпроси, по които децата търсят помощ на Националната линия за деца, са взаимоотношенията с връстници, семейни и психосоциални проблеми.

Подадените сигнали през септември към отделите „Закрила на детето” /ОЗД/ в страната са 20. Един от тях е за малолетно момиче, встъпило в брак с пълнолетно лице. Останалите са главно за риск от насилие и неглижиране в рамките на семейството. Усложнената проблематика и преплитането на рискови фактори са причина консултантите на телефон 116 111 да се обърнат към ОЗД.

Новини

Всички новини

Анкета

Пресцентър

img

img