SACP Logo BGR Logo

Държавна агенция за закрила на детето

Орган на Министерски съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето

Контакти

Държавна агенция за закрила на детето

София 1051,
ул. „Триадица” № 2
sacp@sacp.government.bg
Факс: + 359 02 980 24 15

Звено за административно обслужване - приемна

Тел: +359 02 933 90 11

от 09.00 до 17.30 ч. всеки работен ден и в случай, че има потребители и след обявеното време.

Председател — Ева Жечева

Тел.: +359 02 933 90 10
predsedatel@sacp.government.bg

Приемен ден на председателя -  от 10.00 до 12.00 часа всеки четвъртък, след предварително записване на тел. 02/ 933 90 10

Заместник-председател

Тел.: +359 02 933 90 16

Връзки с обществеността

Люба Спириева
Тел. +359 2 933 90 66, 0876171059
liuba.spirieva@sacp.government.bg

Главен секретар – Теодора Иванова

Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”

Директор Диана Арнаудова

Главна дирекция „Контрол по правата на детето”

Главен директор Камелия Николова

Териториални отдели на ГДКПД
Приемно време: от 09.00 до 17.30 ч. всеки работен ден

 • София
  1051, ул. „Триадица” № 2
  Тел.: 02 933 90 35, 02 933 90 39
  Тел./факс: 02 933 90 44
 • Пловдив
  4000, пл. „Никола Мушанов” № 1, стая 122 и 134
  Тел./факс: 032 64 97 98
 • Русе
  7000, пл. „Свобода” № 6, стая 502
  Тел./факс: 082 82 69 72
 • Враца
  3000, ул. „Стоян Заимов” № 2, ет. 4, стая 14
  Тел./факс: 092 66 65 25
 • Варна
  9000, бул. „Цар Освободител” № 76 Г, стая 515
  Тел./факс: 052 64 24 25
 • Бургас
  8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 8 А
  Тел./факс: 056 82 71 53

Дирекция „Държавна политика за детето”

 

Линии за помощ и подкрепа на деца и юноши

 • НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111
 • Денонощна гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие - (02) 981 76 86