Дейност по лицензиране

Дейност по лицензиране

31.01.2020г.

До влизане в сила на Закона за социалните услуги от 01.07.2020 г., Държавната агенция за закрила на детето предоставяше административната услуга „Лицензиране на доставчици за социални услуги за деца“.

⇒Информация за издаването на лицензи