Актуална информация

43-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

На 9 септември 2020 година, в навечерието на новата учебна година и във важен за децата, родителите и учителите им…
30.11.2020г.

44-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

На 27 октомври 2020 г. се проведе 44-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето. За втори път то се…
09.09.2020г.

Избор на юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ за членове на Националния съве…

На 18 декември 2019 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-38/16.12.2019 г, на председателя на ДАЗД, за избор на…
20.12.2019г.

ПОКАНА

26.11.2019г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019-2030

Проектът на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. е разработен в съответствие с целите и основните принципи на…
21.01.2019г.

ВИЗИЯТА, СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И СФЕРИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НОВАТА НАЦИОНАЛНА СТРА…

Междуведомствената експертна работна група към Националния съвет за закрила на детето, отговорна за разработването на…
26.10.2018г.

Новата Национална стратегия ще създава възможности за пълноценно развитие на вся…

Тематичните области и структурата на новата Национална стратегия за детето обсъди междуведомствената експертна група…
09.09.2018г.

Създаването на нов стратегически докумен за детето обсъди НСЗД

Ръководеното от председателя на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, заседание на НСЗД беше с акцент върху: Стартиране на …
09.05.2018г.

Националният съвет за закрила на детето получи получи поздравителен адрес от г-…

Националният съвет за закрила на детето получи поздравителен адрес от г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по…
16.01.2018г.

Избор на юридически лица с нестопанска цел за членове на Националния съвет за за…

На 14 декември 2017 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-25/14.12.2017 г, на Председателя на ДАЗД, за избор на…
21.12.2017г.

Г-жа Офелия Кънева председателства заседание на Националния съвет за закрила на…

На 27-28 октомври в гр. Пловдив се проведе изнесено заседание на Националния съвет за закрила на детето  с участието  …
28.10.2017г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.