Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

43-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

43-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

26.09.2020г.

На 9 септември 2020 година, в навечерието на новата учебна година и във важен за децата, родителите и учителите им момент, се проведе 43-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД). За първи път в историята на Съвета заседанието беше проведено онлайн, поради продължаващата епидемична обстановка в страната.

Заседанието беше открито от председателя на Държавна агенция за закрила на децата и председател на НСЗД д-р Елеонора Лилова, която благодари за усилията на институциите, професионалните и гражданските организации работещи в областта на правата на децата. Особено през последните месеци техният висок професионализъм е бил богат източник на информация и ориентир в непознатата ситуация за децата, техните родители и близки.

Д-р Лилова представи пред участниците и гостите в заседанието приветствени слова от името на г-жа Марияна Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма, както и от името на г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание.

Официално обръщение към членовете на НСЗД направи г-жа Деница Сачева – министър на труда и социалната политика, която подчерта важността на събитието и акцентира върху политиките и мерките за социално-икономическа подкрепа на децата и семействата, както и на учениците със специални образователни потребности по време на пандемията.

По време на заседанието бяха представени значими за децата на България проекти и програми. Бяха очертани приоритетите в областта на политиките за деца от г-жа Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика, от г-н Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието, от г-н Николай Павлов – заместник-министър на младежта и спорта, както и от представители на Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерството на образованието и науката и други.

Доц. д-р Хинков представи дейности на Националния център за обществено здраве и анализи, свързани с актуални политики и проекти в областта на детското здраве, като беше отчетена трайната тенденция на намаляване на коефициента на детската смъртност през последните години.

Г-н Калин Каменов – кмет на гр. Враца и представител на Националното сдружение на общините в Р България представи дейностите на отделните общини, свързани с прилагането на противоепидемични и социално-икономически мерки за защита здравето и сигурността на българските деца и семейства.

Участниците в заседанието се обединиха около идеята за провеждане на скорошна следваща среща на Съвета, по време на която да бъдат представени дейностите на останалите членове на НСЗД.

В края на заседанието председателят на ДАЗД и НСЗД д-р Лилова подчерта следното: „С труда и усилията на институциите и организациите показваме отново, че заедно постигаме повече!“