Безнадзорни деца – приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване – към 31.12.2013 година.