България получи международно признание след провелият се 17-ти международен семинар на Фондация „Азия-Европа“ у нас

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева, която председателстваше българската делегация получи персонални благодарствени писма за личния си принос в организацията и инициативата за детското участие в семинара, както и  получи  потвърждение за бъдещо партньорство от страните членки.
За първи път в семинар на АСЕФ взеха участие деца. Това се случи благодарение на активната работа на Съвета на децата към ДАЗД във вземането на решения и  политики касаещи децата на България и света.
След провелия се  семинар повече от 50 държави припознаха модела на българското  детското участие.
Българската държава е  една от най-активните, която участва в планирането на процеси касаещи децата в международен план.