Дейности към НСЗД

Акт за създаване на Националния съвет за закрила на детето

Според чл. 18 на Закона за закрила на детето  към Държавната агенция за закрила на детето се създава Национален съвет…
30.11.2020г.

Дейност на Националния съвет за закрила на детето

Националният съвет за закрила на детето e орган към Държавната агенция за закрила на детето  и има консултативни и…
05.11.2018г.