Дейности към Съвет на децата

Избрани са 33 нови членове на Съвета на де…

След проведена Процедура за избор на членове на Съвета на децата в 18 области в страната са избрани 33 нови представители, като две от тях са от квотата на децата от уязвима група и едно е представител на децата, получили международна закрила в…
01.09.2022г.

Д-р Елеонора Лилова: Децата много добре зн…

Съветът на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето проведе редовно заседание в гр. Царево. Три дни 28 члена на Съвета от страната обсъждаха с д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД и експерти на Агенцията, актуални…
05.07.2022г.

Съветът на децата към председателя на Държ…

В периода от 31 март до 2 април 2022 г. в гр. Пловдив се проведе първото за годината присъствено заседание на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Поради пандемията от COVID-19 от началото на 2021 г.…
04.04.2022г.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД…

Психичното здраве на децата, правото им на избор в живота и насилието между тях бяха темите на първото за 2022 г. заседание на Съвета на децата към председателя на ДАЗД. За спазване на противоепидемичните мерки в страната то се проведе онлайн. Най-…
23.02.2022г.

Съветът на децата си избра нов председател…

„Само преди два дни беше 20 ноември, датата на която през 1989 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации приема Конвенцията за правата на детето на ООН. Тогава беше дадено важното обещание на децата – да направим всичко, за да защитим…
30.11.2021г.

Съветът на децата към председателя на Държ…

На 15.10.2021 г. се проведе заседание на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. В него се включиха и  г-жа Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България; г-н Ивайло Спасов, директор на отдел "Комуникация…
30.11.2021г.

Среща за учредяване на Алумни клуб на Съве…

На 3 юли 2021 г. в гр. Приморско се проведе среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Учредители на Алумни клуба са 14 настоящи и осем бивши членове на Съвета на децата, които…
14.07.2021г.

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА ПОД НАДСЛОВ…

В периода от 1-ви до 4-ти юли 2021 г. в гр. Приморско се проведе второто за годината редовно заседание на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. В него взеха участие 29 членове, представители на областите:…
13.07.2021г.

Протокол от среща за учредяване на Алумни…

Протокол от среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето – 3 юли 2021 г., гр. Приморско ⇒ Протокол
07.07.2021г.

Членовете на Съвета на децата към ДАЗД с…

„Гаранцията за детето“ е резолюция на ЕС от 2015 г., с която се отправя призив към държавите членки да въведат политики, така че всяко дете, живеещо в бедност да има достъп до безплатно здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и…
27.03.2021г.

ПЪРВОТОТО ЗА 2021 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА…

В първото за 2021г. заседание на Съвета на децата участваха 25 членове, представители на областите: Монтана, Благоевград, Бургас, Пловдив, Хасково, Русе, Видин, Враца, Пазарджик, Шумен, Сливен, Габрово, Стара Загора, Кюстендил и Плевен. Те се…
22.03.2021г.

Нови членове на Съвета на децата към предс…

След проведена Процедура за избор на членове на Съвета на децата (СД) в 15 области в страната са избрани 31 нови членове на СД, които през следващите 2 години ще представят мнението на децата от своята област и ще участват в процесите на изработване…
03.11.2020г.