Второ заседание за годината на Съвета на децата

03.11.2020г.

На 03.11.2020 г. се проведе второто редовно заседание на Съвета на децата към председателя на ДААЗД. Срещата протече при следния дневен ред:

  • Откриване от д-р Елеонора Лилова – Председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД);
  • Приветствие от г-жа Деница Сачева – Министър на труда и социалната политика;
  • Представяне на новите членове на Съвета на децата;
  • Представяне от председателя и летописеца на Съвета на децата на дейността на  Съвета на децата;
  • Изготвяне на „Бяла книга за детето“ – предизвикателствата пред държавната политика за осигуряване на условия за спазване правата на децата и защита на най-добрия им интерес;
  • Дискусия;

Председателят на ДАЗД – д-р Елеонора Лилова приветства членовете на Съвета на децата, като обърна внимание, „че да бъдеш член на Съвета на децата е не само призвание, но и голяма отговорност, защото Ви се предоставя възможността да участвате при разработване на политики и дейности за децата. Затова, като председател на Държавната агенция за закрила на детето разчитам на Вашата активност и инициативност, с които да допринесете през своя мандат за гарантиране правата на всички деца, осигуряване на възможности за защита на най-добрия интерес на децата“. Д-р Лилова поздрави новоизбраните членове на Съвета на децата, като обърна внимание, че заедно с останалите членове ще се включват в създаването и прилагането на мерки за гарантиране правата на децата, ще дискутират проблемите на младите хора в страната и ще реализират инициативи и кампании за популяризиране на принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.

От името на г-жа Сачева – министър на труда и социалната политика, д-р Лилова приветства.

По време на заседанието участващите новоизбрани членове имаха възможност да се представят накратко (на колко са години, от коя област са, защо искат да бъдат членове на Съвета на децата и др.). Всички новоизбрани членове активно участват в ученически съвети, благотворителни инициативи и кампании, доброволци в БМЧК, някои от тях се занимават с актьорство, дебати, музика, спортни дейности и танци и имат награди от международни, национални конкурси и фестивали,  и др.

Председателят на СД - Диян Калайджиев, и Микаела Димитрова – летописец на СД запознаха новите членове с работата на Съвета на децата, като го представиха, като „място, където можем да изкажем мнението и идеите си без да се притесняваме“. Също така бяха представени и инициативи и кампании („Безопасен интернет“, „Здравословно и безопасно лято“ и др.), реализирани от членовете на СД с подкрепата на ДАЗД.

Д-р Лилова представи инициативата на ДАЗД, свързана с изготвянето на „Бяла книга за детето“, която ще бъде издадена по повод 20-годишнината от създаването на Държавната агенция за закрила на детето. Съдържанието на „Бялата книга за детето“ ще включва синтезирана информация за постиженията и съвременните предизвикателства пред държавната политика и дейността за осигуряване на правата и закрилата на децата в Република България. Една от целите на „Бялата книга за детето“ ще бъде да се очертаят актуалните предизвикателства пред политиките за децата у нас.     

Тодор Тачев – член на Съвета на децата и представител за област Варна поздрави новоизбраните членове, пожела им успех и сподели, че „в Съвета работим, като приятели и не си мислете, че някой ще ви съди за думите ви или няма да ви уважава. Бъдете активни и не се притеснявайте да изказвате своето мнение. Ние сме едно семейство със 17 годишна история“.