Избрани са 33 нови членове на Съвета на децата към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето

Избрани са 33 нови членове на Съвета на децата към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето

01.09.2022г.

След проведена Процедура за избор на членове на Съвета на децата в 18 области в страната са избрани 33 нови представители, като две от тях са от квотата на децата от уязвима група и едно е представител на децата, получили международна закрила в Република България.
Класирането на постъпилите кандидатури се извърши от Комисия, определена от д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, с участието на председателя на Синдиката на българските учители, представители на академичната общност, на бизнеса, на неправителствени организации, членове на Алумни клуба на Съвета на децата, и експерти от ДАЗД.
Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Като консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, Съветът
дава становища и изразява позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот.  Новите членове на Съвета са:

 

Област Бургас
Титуляр: Стела Пеева
Заместник: Доника Петкова
Област Варна
Заместник: Адрияна Вашева
Област Враца
Титуляр: Мария Цекова
Заместник: Александра Генова
Област Ловеч
Титуляр: Ралица Маринова
Заместник: Еника Янкова
Област Монтана
Титуляр: Вениамин Величков
Заместник: Никол Ангелова
Област Пазарджик
Титуляр: Андон Георгиев
Заместник: Даяна Василева
Област Перник
Заместник: Димана Антонова
Област Плевен
Титуляр: Любомир Панчев
Област Пловдив
Титуляр: Катрин Богутева
Заместник: Елена Йовчева
Област Разград
Титуляр: Жизел Кьосева
Заместник: Максимо Тодоров
Област Силистра
Заместник: Дария Нотева
Област Сливен 
Титуляр: Мирослав Рашев
Заместник: Христиана Филаделфевс
Област Смолян
Титуляр: Михаела Белева
Заместник: Стефка Шупева
София-град
Заместник: Константин Василев
Област София
Титуляр: Милена Кръстева
Заместник: Юан Анчи Чанг
Област Стара Загора
Титуляр: Ивайла Кирилова
Заместник: Йоана Петкова
Област Шумен
Титуляр: Якуб Дерменджиев
Област Ямбол
Титуляр:
Ивайла Динева
Заместник: Доника Андонова

 

От квотата на деца от уязвими групи са избрани: Самуил Атанасов от област Бургас и Палмирия Петрова от област Монтана. От квотата на децата, получили международна закрила в Република България е избран Константин Чупов.
Като представители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират и участват в различни инициативи и кампании за популяризиране на правата на децата и детското участие.