Инициатива на Съвета на децата към председателя на ДАЗД в Община Варна

19.11.2019г.

На 19.11.2019 г. се проведе открит урок с помощта на Емилия Джамбазова пред 10 клас от ГПЧЕ “Йоан Екзарх”- гр. Варна, посветен на 30 години от Конвенцията за правата на детето. Учениците проявиха доста голям интерес към темата. В края имаше кръстословица, чиято цел беше да провери колко са внимавали. Успяха да я попълнят без проблем. Тръгнахме си с много приятни емоции и обещание да се върнем пак.

На 20.11.2019 г. се проведе открит урок с помощта на Иванина Димитрова пред 5 клас от СУ ”Св. Климент Охридски”- гр. Аксаково, посветен на 30 години от приемането на Конвенцията за правата на детето. На децата им беше предоставена по интерактивен начин информацията, което грабва техния интерес. За да проверим техните знания след урока имаше кръстословица. При всеки техен верен отговор получаваха сладка награда. В края на часа ни помолиха да дойдем пак възможно най-скоро.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.