Инициатива на Съвета на децата към председателя на ДАЗД в Община Варна

19.11.2019г.

На 19.11.2019 г. се проведе открит урок с помощта на Емилия Джамбазова пред 10 клас от ГПЧЕ “Йоан Екзарх”- гр. Варна, посветен на 30 години от Конвенцията за правата на детето. Учениците проявиха доста голям интерес към темата. В края имаше кръстословица, чиято цел беше да провери колко са внимавали. Успяха да я попълнят без проблем. Тръгнахме си с много приятни емоции и обещание да се върнем пак.

На 20.11.2019 г. се проведе открит урок с помощта на Иванина Димитрова пред 5 клас от СУ ”Св. Климент Охридски”- гр. Аксаково, посветен на 30 години от приемането на Конвенцията за правата на детето. На децата им беше предоставена по интерактивен начин информацията, което грабва техния интерес. За да проверим техните знания след урока имаше кръстословица. При всеки техен верен отговор получаваха сладка награда. В края на часа ни помолиха да дойдем пак възможно най-скоро.