Инициативи на Пламена Питекова и Владимира Пушкарова в ролята си на представители на Софийска област в Съвета на децата към председателя на ДАЗД

28.11.2019г.

Пламена Питекова и Владимира Пушкарова в ролята си на представители на Софийска област в Съвета на децата към председателя на ДАЗД представиха две инициативи, свързани с толерантността и правата на детето.

След като миналата година, тяхна аудитория и целева група бяха по-малките ученици на СУ "Св. Паисий Хилендарски" - град Златица, тази година те решиха, че искат да попитат, какво мислят гимназистите по тези наистина важни теми за всяко дете.

На 26.11.2019 г. с 10 клас (21 ученика) от СУ "Св. Паисий Хилендарски" - град Златица, си поговориха за толерантността и това, какво е да си толерантен. Кулминацията на този различен "урок", дойде когато пред тях се поставиха различни казуси за решаване. Децата бяха разделени на групи, като всяка група трябваше да разработи по разрешаването на случайно изтеглен казус. Изникнаха много въпроси и различни мнения, ожесточени спорове и различни начини за изразяване на мнение. След като всеки отбор представи казусите си последва и дискусия с помощта учител, разбира се. След края на урока за всяко дете, включило се в дискусията бяха подготвени малки подаръци - значка с послание и силиконова гривна за спомен от този ден. 

На 25.11.2019 г., с 11 клас (20 ученика) на СУ "Св. Паисий Хилендарски" - град Златица. 17 годишните ученици - момичета и момчета на прага на живота си поговориха за това дали знаят правата си и дали ги използват. Освен за права, стана дума и за отговорности, защото щом имаш права, трябва да имаш и отговорности. Всички те бяха най-въодушевени от факта, че ще имат право да гласуват на избори, през следващата година. В края на урока, единадесетокласниците имаха за задача да направят интересни табла, чрез които да представят правата на детето. По-късно тези табла бяха окачени в класните стаи, за да може да достигнат до повече деца. Те също получиха значки с послание и цветни, силиконови гривни за спомен от урока.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.