Кампания "Здравословно и безопасно лято 2018" реализираха членове на Съветът на децата

15.09.2018г.

"Здравословно и безопасно лято" е инициатива, която се провежда ежегодно през лятната ваканция по идея на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето.

Тази година пет града в България – Бургас, Габрово, Кърджали, Лясковец и Хасково, се включиха със свои събития. Представителите на Съвета на децата - Александра Танева, Рая Топузакова, Теодора Милушева, Гергана Терзиева и Галина Вълчева,  бяха основните инициатори на това полезно и приятно начинание.

В рамките на инициативата бяха организирани работилници и състезания, обединени от идеята да се провокира здравословния начин на живот и мислене на децата и младите хора.

Държавната агенция за закрила на детето връчи благодарствени сертификати на всички организатори и доброволци, подкрепили инициативата.

Снимки от празника в гр. Габрово можете да видите тук - https://www.facebook.com/events/776394319228832/?active_tab=discussion

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.