Капсула на доброто в Народното събрание на Р България

29.11.2019г.

На 22.11.2019г от 10:00ч в Парламента се състоя инициираното от Държавна агенция за закрила на детето официално поставяне на Капсула на доброто по повод 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Събитието се състоя с подкрепата на председателя на 44-то Народно събрание – г-жа Цвета Караянчева, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 44-то НС, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по образованието и науката, Комисията по здравеопазването, Мария Габриел – еврокомисар с ресор и Славчо Атанасов – председател на парламентарната комисия за децата, младежта и спорта, както и много депутати и общественици.

С такава инициатива ДАЗД изрази убеждението си, че децата имат нужда от специално отношение и закрила, за които всички трябва да работим заедно. Д-р Лилова подчерта в обръщението си, че тази капсула е за всички деца на бъдещето, защото никое дете не бива да бъде пренебрегвано. Българският еврокомисар Мария Габриел пък изтъкна, че богатството на страната ни са децата и техните таланти. Тя изрази желанието си да има образование за всяко дете и децата да реализират таланта си тук, в България. През 2030-та тя иска да види пораснали деца, които са: "Джон Атанасов на 21-ви век и нобелов лауреат".

В капсулата бяха съхранени ценни послания на деца и юноши, както и от институции и организации, до идните поколения. Тя ще бъде отворена на тържествена церемония през 2030 година. Капсулата на доброто беше част от инициативите на ДАЗД за отбелязване на 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето в България.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.