Конкурс “Щастливи заедно“

01.06.2019г.

Държавната агенция за закрила на детето заедно с Министерството на образованието и науката организира Национален конкурс за плакат, насочен към учениците от специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна графика“ от училищата по изкуства, паралелки с разширено изучаване на „Изобразително изкуство“, към училищата от системата на МОН, както и за школите по изкуствата. Тематиката беше свързана с правата на децата, а мотото на конкурса беше „Щастливи заедно“.

Целта на провеждането на конкурса беше да стимулира творческия потенциал и изява на учениците по теми, свързани с правата на децата, които включват и правото да бъдат както потребители, така и създатели на изкуство и култура; да ги насърчи да демонстрират креативност и индивидуалност; да възпитава в тях уважение към семейните ценности; да ги накара да обърнат по-сериозно внимание към опасностите, които крие заобикалящата ги реална и дигитална среда.

Награждаването на изявилите се творби се проведе на 01.06.2019 г. в градинката на Националния дворец на културата на празничния концерт по случай Международния ден на детето.