Конкурс „Пази семейството си на пътя“

21.02.2020г.

Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" организираха провеждането на  Национален конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя“. Целта на инициативата бе чрез изкуството децата и младежите да изразят своето послание за повече внимание и толерантност на пътя, защото всеки човек е важен, и всеки човек е част от живота на някой друг. На 20.02.2020г. в пространството под площад „Независимост“ (Ларгото), в гр. София председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова и председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“  Малина Крумова откриха изложбата на детските плакати от конкурса и на връчиха награди на отличилите се.

Освен в основната темата на конкурса за опазване на живота и семействата на пътя,  творците имаха възможност да изразят гледната си точка в подтемите: опасностите от използване на мобилен телефон; важността от поставяне на обезопасителни колани; да пазим мотоциклетиста; толерантност към велосипедистите; да пазим пешеходците; да намалим скоростта и да пазим децата в автомобила, използвайки специализирани детски столчета. Призивът, отправен чрез събитието, бе да се използва всяка възможност да се привлече вниманието на децата и младежите към правилата за безопасност, тъй като най-много от инцидентите с деца на пътя са във възрастовата група между 10 и 17 години. Д-р Лилова изрази и желанието си с подобни инициативи талантът и посланието на младите хора в България да става все по виден и изявен.

Всички получени плакатни творби бяха обединени в изложба, която беше достъпна за разглеждане от гостите и гражданите на Столицата до края на месеца на територията на Античен културно-комуникационен комплекс Сердика в частта под пл. „Независимост” – пространството под площада пред ЦУМ.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.