"Малкият Ники в дигиталния свят"

12.11.2018г.

Клипът е изработен от Руслан Грудев и е част от съвместната инициатива на Държавната агенция за закрила на детето и Югозападния университет "Неофит Рилски" за създаване на информационни материали за превенция на опасностите в Интернет