Нови членове на Съвета на децата към председателя на ДАЗД

03.11.2020г.

След проведена Процедура за избор на членове на Съвета на децата (СД) в 15 области в страната са избрани 31 нови членове на СД, които през следващите 2 години ще представят мнението на децата от своята област и ще участват в процесите на изработване на политики и вземане на решения, които да гарантират правата и интересите на всички деца в Република България.

Предвид обявената в страната извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid – 19 и при спазване на въведените противоепидемични мерки, класирането на постъпилите кандидатури от Комисия на национално ниво беше извършено неприсъствено по електронната поща.

След проведеното обсъждане и гласуване от Комисия на национално ниво, съставена от представетили на: Омбудсмана на Република България, Министерство на образованието и науката, председателя на Синдиката на българските учители, неправителствени организации, експерти на ДАЗД, са класирани следните кандидати.

Област Бургас

 • Титуляр – Константина Милчева Каракачанова
 • Резервен член – Недялко Живков Тенев

Област Враца

 • Титуляр – Теодора Цолова Цолова
 • Резервен член – Виктория Евгениева Данова

Област Ловеч

 • Титуляр – Мишел Пламенова Петрова
 • Резервен член – Преслава Петкова Маринова

Област Монтана

 • Титуляр – Ирина Людмилова Кръстева
 • Резервен член – Стефан Миленов Богданов

Област Пазарджик

 • Титуляр – Ива Любенова Кисиборова
 • Резервен член – Вероника Ангелова Борисова

Област Плевен

 • Титуляр – Венцислав Венциславов Георгиев
 • Резервен член –  Красимир Руменов Мутафчиев

Област Пловдив

 • Титуляр – Соня Иванова Кривчева
 • Резервен член – Габриела Георгиева Стоянова

Област Разград

 • Титуляр – Джемал Али
 • Резервен член – Преслава Неделчева

Област Сливен

 • Титуляр – Бояна Боянова Баева
 • Резервен член – Цветелина Симеонова Симеонова

Област Смолян

 • Титуляр – Кристина Валентиновя Балийска
 • Резервен член – Мелани Любомировя Кехайова

Област Стара Загора

 • Титуляр – Едислав Емилов Кундев
 • Резервен член – Ваяна Русланова Димитрова

Област София-област

 • Титуляр – Павел Димитров Димитров

Област Шумен

 • Титуляр – Борис Яворов Иванов
 • Резервен член – Ина Михайлова Михайлова

Област Ямбол

 • Титуляр – Ивайло Йорданов Йорданов
 • Резервен член – Симона Добромирова Генова

 

От квотата на деца от уязвими групи са избрани: Донка Асенова, Моника Христова и Паскал Атанасов, а  Виктория Добрева е избрана от квотата за представител на децата, получили международна закрила в Република България.

За област Кърджали  и област Перник не са постъпили кандидатура за Съвета на децата.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Като консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, Съветът на децата дава становища и изразява позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот.

Като представители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи и кампаннии за популяризиране на правата на децата и детското участие.