Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Презентация на тема правата на децата

19.11.2019г.

Виктория Симеонова, Мария Николова и Стефън Иванов от град Видин проведоха открит урок с учениците от 8а клас на Професионална гимназия "Професор Доктор Асен Златаров" на тема "Правата на детето". Подготвената презентация имаше за цел да запознае децата с правата им. Децата се запознаха и с Конвенция за правата на детето - адаптирана версия за деца.