ПЪРВОТОТО ЗА 2021 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД

ПЪРВОТОТО ЗА 2021 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД

22.03.2021г.

В първото за 2021г. заседание на Съвета на децата участваха 25 членове, представители на областите: Монтана, Благоевград, Бургас, Пловдив, Хасково, Русе, Видин, Враца, Пазарджик, Шумен, Сливен, Габрово, Стара Загора, Кюстендил и Плевен.

Те се запознаха с книгите „Сили на характера – моите силни страни“, представени от проф. Румен Стаматов. По забавен, достъпен и интересен начин децата могат да намерят отговор на въпроси, свързани с откриването и развиването на силните им страни.

Децата активно се включиха и при обсъждането на темата, свързана с медийната грамотност, източниците на информация в дигиталната среда, разпознаване на фалшивите новини, формиране на умения за видеопредставяне, умения за презентиране, лидерство, представяне на концепции, популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111.

По време на заседанието се обсъди и отбелязването на Деня на детето, в условията на обявената извънредна обстановка в страната, свързана с разпространението на Covid-19. Децата предложиха да бъде организиран празник на открито с концерти и игри, спортни дейности и танци; организиране на конкурс на тема: „От децата на България за децата на България“, в който да се изпращат рисунки и писма и да се получи комуникация чрез текст и изображения; отбелязване на празника в социалните мрежи – заснемане на клипове, филмчета, свързани с правата на децата, да бъдат поканени известни за децата личности (блогъри, влогъри, певци); обособяване на парк, който не се обявява предварително, където да се организират „детски игри от миналото“ – ластик, дама и др. До края на месец март членовете на СД ще изпратят в ДАЗД своите идеи и предложения за честването на Първи юни.

По време на заседанието участниците обсъдиха следните въпроси:

  • Промяна на Устава и Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, в частта удължаване мандата на членовете на Съвета на децата;
  • Провеждане на редовна комуникация и поощряване на инициативността на членовете на местно ниво;
  • По-голяма активност на СД в социалните мрежи относно популяризиране на Съвета на децата;
  • Член на СД и представител за област Пазарджик, направи предложения за изменение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, с които да се гарантират правата на децата с изявени дарби;
  • Децата са на мнение, че не получават нужното внимание и подкрепа от местните власти, за да реализират детското участие.