Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Първото онлайн заседание в историята на Съвета на децата

10.07.2020г.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила не детето, който съществува от 2003 година у нас. На 09.07.2020 г. се проведе първото онлайн заседание в неговата история, поради епидемиологичната обстановка в страната. В Детския съвет участват по едно дете от всички области в страната. Двадесет и шест деца се включиха в срещата, а като гости в заседанието се включиха и деца от младежката мрежа Мегафон.

Детската гледна точка трябва да се чува, когато се взимат решения, които касаят децата в теми като образованието, здравеопазването и социалния им живот. Иска ми се към Съвета на децата да има посланици на Съвета на децата, които да бъдат представители на местната власт, бизнеса и родителските организации, Те могат да подкрепят инициативите на децата, както и да им помогнат да изградят ценностната им система като успешни и отговорни млади хора.“ – подчерта д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.

На заседанието децата се запознаха с инструмента за детското участие, който е в резултат   от успешно изпълнен проект от ДАЗД „Развити ефективни политики за спазване правата на децата“. Основната цел на този анализ е да се даде правилна посока за развитие и утвърждаване на българския модел на детско участие за активно включване на децата и младежите в процеса на вземане на решения при въвеждане и развитие на политиките, насочени към тях.

Според участниците от „Мегафон“ детският глас не се чува и те предлагат да се организира събитие, в което да участват представители на различни институции, които вземат решения свързани с живота и здравето на децата. Там децата ще имат възможност да дадат своите предложения, мнения и да споделят своите идеи, а възрастните да осъзнаят колко е важно децата да бъдат възприемани като личности.

Основните коментари от страна на членовете на Съвета на децата отново са, че от страна на институциите не срещат разбиране, обяснява им се на сложен за тях език, отказва им се достъп до информация, и др. Децата споделят, че тяхното мнение често не се взема предвид в решения, които ги засягат и изразиха желание да бъде организирана среща с министъра на образованието, защото според тях към момента образователната система не е достатъчно ефективна и качествена.

Участниците в срещата бяха единодушни, че имено децата трябва да търсят проблемите и начините, по които гласът им да бъде чут, като на първо място това е семейството и най-близкото им обкръжение. Акцентът падна и върху засилването на работа на членовете от Съвета с кметовете на общини и работещите в прокарването на политиките за деца на месно ниво.

Председателят на ДАЗД – д-р Елеонора Лилова даде заявка, че ще подкрепи желанието на децата и младежите, като предложи да бъде организирана среща с представители на министерство на образованието и науката, министерство на здравеопазването и представители на Националното сдружение на общините в България.

В края на панела децата представиха идеи за реализирането тазгодишната Национална кампания: „Безопасно и здравословно лято“. Участниците се обединиха, че предвид обстановката в страната за провеждане на кампанията  ще се използват възможностите на социалните мрежи, като едно от предложенията беше да се създаде YouTube канал и фейсбук, където в различни рубрики да се публикуват материали, видеа и др. и да се поканят известни за децата личности, които да участват в кампанията.

По повод популяризирането на инициативата на ДАЗД „Най-голямото детско „благодаря“, членовете на Съвета на децата, предложиха освен за  видеоклип с най-много участници да се постави рекорд, като се образува думата „Благодаря“ от най-много хора. Идеята е от примера на Медицинския университет във Варна, които сформираха най-голямата ДНК верига. Друго предложение е наградата и самите „Благодарности“ да бъдат посветени и на медиците като признателност за усилията им в борбата с пандемията.

Набирането на видеа продължава до края на годината, като идеята е на тях да са заснети деца, които благодарят на своето семейство, приятели, близки или на всички важи за тях хора. Целта на ДАЗД е да се съберат възможно най-много видео материали, с които да се кандидатства за рекорд в книгата на Гинес и по този начин да насърчим децата да благодарят по-често на хората, които правят живота им по-добър.

По повод старта на процедурата за избор на нови членове за Съвета на децата към ДАЗД, председателят на Агенцията, д-р Елеонора Лилова, ще отправи покана към известни личности да станат част от журито. Първият поканен ще бъде директорът на Българското национално радио – г-н Андон Балтаков, като активен поддръжник на каузата да помагаме на децата в тяхното личностно развитие. Комисията, определена от председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в процедурата. В нея участват видни общественици, представители на гражданското общество, академичните общности и бизнеса, експерти и бивши членове на Съвета.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 16 години. Те могат да бъдат членове в мандат от две години. С Детския съвет като организация се дава увереност на младите хора и децата, че тяхното мнение е важно и следва да бъде взето предвид от всички ангажирани страни, полагащи грижи за  благосъстоянието на децата.

„Съветът на децата е мястото, където ние младежите срещаме подкрепа и разбиране. Място, където не само изработваме младежки политики и обменяме опит, а място, в което всички сме семейство и се обичаме, и подкрепяме.“ – споделя Венцислав Георгиев, представител на детския глас в област Плевен.