"Седмицата на толерантността" в област Кърджали

09.10.2019г.

По случай "Седмицата на толерантността" в област Кърджали, изнесохме презентация и организирахме индивидуален тест за толерантност сред групи ученици. По време на презентацията някои от тях се тествах, колко са толерантни.  Учениците от 7- ми, 10-ти 11- ти и 12 клас бяха много заинтересувани от събитието и поискаха да участват и в следващи инициативи на Съвета.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.