Стартира XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Стартира XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

22.03.2023г.

Министерството на здравеопазването, в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето“, обявява XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, употребата с алкохол и тютюнопушенето.
Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната Здравна Организация в България (РОСЗОБ) и Български младежки Червен кръст (БМЧК).
Конкурсът започва на 20 март и ще продължи до 05 ноември 2023 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас; 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.
Конкурсът ще протече в две фази:
Първа фаза: от 20 март до 28 април 2023 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.
Втора фаза: от 05 май до 30 октомври 2023 г. участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.
Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 05 ноември 2023 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на партньорите. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2023 г.

Регламент

Формуляр за фаза 1

Формуляр за фаза 2